Disclaimer

:: Gebruiksvoorwaarden Lucky Biljart website ::

:: Privacy beleid ::
Lucky Biljart stelt uw interesse in onze producten, services en uw bezoek aan onze Internet site op prijs.
Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is, wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt en wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoek van onze site.

De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt:
- Informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen slaan we op om uw informatieaanvraag uit te voeren.
- Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is.
Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie.
- De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren.
- Daarnaast kunnen we dit gebruiken om u in de toekomst over Lucky Biljart en haar producten op de hoogte te houden.

Als u wilt dat uw informatie hiervoor niet (meer) gebruikt wordt door ons, kunt u ons dat melden.

We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van; of verkopen aan derde partijen, welke geen onderdeel of directe partner van Lucky Biljart zijn.

Onze website bevat links naar niet "Lucky Biljart" websites. Lucky Biljart is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen van deze websites.
Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van services en producten van Lucky Biljart.

U hebt toegangsrecht en een correctierecht met betrekking tot deze gegevens.

Bijkomende inlichtingen:
Openbaar Register
(Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

:: Voorwaarden voor gebruik ::
Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten.
Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

:: Copyright notice ::
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Lucky Biljart, dan wel haar leveranciers en partners.
Alle rechten zijn voorbehouden.
Informatie van de site ( waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid ) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Lucky Biljart.
Wijzigingen op de inhoud of onderdelen van de site zijn uitdrukkelijk verboden.
Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van Lucky Biljart, zijn leveranciers en/of partners vallen.

:: Geen garantie of aansprakelijkheid ::
Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.
Lucky Biljart is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Lucky Biljart verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites.
Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter.
Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

:: Opmerkingen, vragen en suggesties ::
Lucky Biljart wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site.
Alle door u aan ons verstrekte informatie ( suggesties, ideeën en overige ) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie.
Door Lucky Biljart materiaal te sturen geeft u ons het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden, en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Lucky Biljart ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt.
Lucky Biljart heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Indien er bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.
Lucky Biljart houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar.

:: Algemeen ::
Het staat Lucky Biljart vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.
De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Lucky Biljart, België, en alle geschillen zullen vallen onder de Belgische rechtspraak.
In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn
vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

:: Einde van deze voorwaarden voor gebruik ::